بستن

کمپین چتر زمین

زمین سالم یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر زندگی سالم است از این رو دست در دست هم برای زمینی سبزتر نهالی کاشتیم.
زمین، این سبز آبی شگفت انگیز، که از روزی که انسان، نخستین قدم را برداشت، خانه و کاشانه‌ گرم و آشنای او بود.
امروز اما گویی زمین، چشمان پیر خود را به دستان ما دوخته است. به دستانی که باید کمی مهربان‌تر باشند.
ما، تیم آمبرلا با همکاری دانشگاه خوارزمی، خواستیم گوشه‌ای از دِین خود را به خانه‌مان -زمین مان- ادا کنیم.
در این اقدام از همراهان آمبرلا خواسته شد در طول این مسیر با ما همراه باشند و با فرستادن فیلم‌هایشان در کنار محصولات آمبرلا، در کاشت نهال با نام‌های خودشان، مشارکت کنند.
در این اقدام تعداد ۱۳۰۰ نهال به نام‌های همراهان آمبرلا در دانشگاه خوارزمی کاشته شد.
شما هم می‌توانید با پر کردن فرم کاشت نهال، برای گام‌های بعدی با ما هم قدم باشید و رسید محبت سبزتان به زمین را دریافت کنید.

بازخورد کمپین

گالری کمپین