بستن

کمپین پیشنهاد جذاب

پوست سالم در نتیجه زندگی سالم، هدف و کانسپت اصلی آمبرلا است که برای عملی‌شدن این هدف و گسترش برند لازم است تمام اجزای برند در تمام نقاط باهم هماهنگ باشند و در راستای این هدف حرکت کنند. لذا هر کدام از جزییات برند آمبرلا بر این اساس برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.حس خوب و رضایت از مصرف محصولات آمبرلا ماموریت ماست که در تلاشی هستیم به بهترین شکل ممکن اجرا شود در راستای این مسئولیت کمپینی طراحی و اجرا شد تا افراد تجربیات و حس خود را از مصرف محصولات آمبرلا با یکدیگر به اشتراک بگذارند و آن را به هم پیشنهاد دهند.

بازخورد کمپین

گالری کمپین