سیلانه سبز برگزار می‌کند؛
نشست با حرفه‌ای‌ها

سیلانه سبز “نشست با حرفه‌ای‌ها” را برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های پیشرو در صنعت آرایشی و بهداشتی برگزار می‌کند.

در این نشست‌ها به دنبال تعامل بیشتر و رشد و توسعه ارتباطات موثر بین حرفه‌ای‌های صنعت هستیم و خوشحالیم که در این مسیر با شما همراه خواهیم‌بود.

لطفا در گام اول زمینه همکاری خود را انتخاب کنید و  با پر کردن یک فرم مختصر ما را همراهی کنید تا برای یک نشست حرفه‌ای با شما هماهنگ شویم:

فرم نشست با حرفه ای ها

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

در صورت تمایل، دوستان حرفه‌ای خود را با “نشست با حرفه‌ای‌ها” آشنا کنید

کد معرف شما